درمان بیماری های قلب

پریکاردیت

پریکاردیت چیست؟

از جمله علائم این بیماری ممکن است مشابه علائم حمله قلبی باشد و همچنین باعث درد در ناحیه قفسه سینه  و ریتم

عفونت قلبی

چگونگی تشخیص عفونت قلبی

عفونت قلبی هنگامی بوجود می آید که باکتری ها و یا عوامل دیگری مثل قارچ وارد خون می شوند و قادرند قلب

جراحی قلب باز

جراحی قلب باز (bypass)

فرض کنید که در یک بزرگراه در حال رانندگی هستید. بوجود آمدن یک تصادف موجب شده است که ترافیک در جاده بوجود